Børneterapi

Hvorfor børneterapi?

Børneterapi er en god løsning, når børn viser tegn på mistrivsel eller reagerer uhensigtsmæssigt i situationer. F.eks. vredesudbrud, spiller forældre ud mod hinanden, klynger sig til en forældre mm. Er det deres måde at sige fra på. Og bede om hjælp!

De færreste børn gør oprør, bare for at irritere forældre eller familie. Ofte handler deres adfærd om ”se mig. Hjælp mig – den her situation er ikke okay for mig, men jeg ved ikke selv, hvordan jeg skal tackle det.” (langt de færreste siger nok : “hey mor- jeg tror børneterapi er noget for mig).

Når børn tumler med problemer, skilsmisse, mobning, dødsfald, skolevægring mm. Kan de både være udfordret ifht. Selve problemet, men også være udfordret på at tage hensyn og passe på mennesker omkring dem, f.eks. en forældre i en skilsmisse. De kan være bange for at såre andre, og derfor kan de have svært ved at tale om hvad de selv tænker, mærker, frygter mm.

I børneterapi kan jeg være en neutral (og ufarlig) voksen, som barnet kan betro sig til. Barnet skal ikke tage hensyn til mine følelser. Det kan være lettere for barnet at tale med en børneterapeut, fremfor en forældre, hvor barnet måske føler, det skal holde noget tilbage af hensyn til forælderen.

Hvordan foregår børneterapi?

Du starter som forældre med at kontakte mig. Efter en indledende samtale – gerne i telefon, beslutter vi sammen, om I (dig/jer og barnet) kommer i min klinik- eller om jeg skal komme hjem til jer. Det aftaler vi ifht. Barnets alder og hvad der giver mest tryghed og mening for barnet.

De første 10 minutter er I med i samtalen. Herefter taler barnet og jeg sammen, såfremt barnet er trygt og ok med at tale alene med mig. 

Børneterapi kan både handle om at tegne, bruge rekvisitter (f.eks. plastik dyr) til at gøre emner mere konkrete og forståelige med. Terapien kan også være samtale blandet med leg, afhængig af hvor gammel barnet er. Jeg bruger ofte eksternalisering i børneterapi, hvor problemet omtales, som en 3. person. Hvad der giver mest mening for jeres barn taler vi om i den indledende samtale.

De sidste 10 minutter deltager I som forældre igen i samtalen. Her hører I, hvad barnet og jeg har talt om. Det er vigtigt, at der bygges en bro imellem barnets liv i hjemmet og børneterapien. Så oplever barnet, at de to verdener kan kobles sammen, og bedre integreres i livet. En samtale varer ca. 1 time (inkl. De to tidspunkter, hvor I som forældre deltager). Længden af børneterapi er nogle gange kortere, da børns koncentrationsevne kan være varierende.

Jeg har erfaring med at tale med børn fra 6 års alderen. Har du spørgsmål til børneterapi eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte mig.

Se video børneterapi

Pris for børneterapi (momsfritaget)


Pris pr. samtale er 850 kr.

I har mulighed for at købe et klippekort med 5 x børneterapi til 3.825 kr. I sparer 10%. klippekortet er gyldigt i 6 måneder efter købsdato. Ubrugte klip refunderes ikke. Klippekortet kan også bruges, hvis I som voksne vil i terapi.

Anbefaling af børneterapi..

Vi har i vores lille sammenbragte familie benyttet os af Lises ekspertise;

Min bonusdatter, mistede sin mor som 2-årig. Da hendes far fik en ny kæreste, kom der mange bekymringer og følelser… Ville denne kvinde også forsvinde på et tidspunkt??? Ville far glemme hende og ikke elske hende ligeså meget som før??? Mange tanker og følelser for en lille pige på 9 år....

Vi havde brug for at få hjælp til at få hende til at få ord på det, som var virkelig svært at få sat ord på.

Lise var simpelthen så rolig og nede på jorden, at Mathilde kunne åbne sig og fortælle om de mange følelser og tanker, der plagede hende. Det har hjulpet os så meget og vi har ikke de samme sammenstød som tidligere. Vi fik mange gode redskaber som vi kunne arbejde videre med og vi vil med glæde anbefale Lise til vores omgangskreds.
- Helle 39 år, Odense

"Vidste du, at narrativ terapi blev videreudviklet i samtaler med børn? Begrebet ”eksternalisering” (problemet ses som en selvstændig størrelse) er særdeles effektfuld i børneterapi.”

Børneterapeut fyn. Psykoterapeut børn.

Om Lise - Børneterapeut

At være børneterapeut, og hjælpe børn med at få sat ord på tanker og følelser er en vigtig del af jobbet som psykoterapeut. Jeg har over 15 års erfaring som daginstitutionspædagog. At forstå, rumme og hjælpe børn med uforløste følelser og bekymringer står mit hjerte nært.

Jeg startede LB terapi – et Liv i Balance, med ønsket om, at alle mennesker - både børn og voksne har mulighed for at hjælp til dèt, der bøvler for dem.

ALLE BØRN har behov for - og krav på, at blive hørt, mødt og anerkendt! Det vil jeg som børneterapeut gerne hjælpe jer med.

Ofte stillede spørgsmål om børne terapi

Ja! Børne terapi er til alle under 18 år. (Forskellen på børne terapi og alm. individuel psykoterapi er, at tilgangen i børne terapi kan være mere legende. Vi bruger færre ord, og arbejder med problemerne på andre måder f.eks. tegning, leg mm.)

Børne terapien tilpasses barnets/ den unges alder. Jeg har erfaring i at tale med børn fra 6 års alderen. Kontakt mig for at høre mere.

Det er helt normalt, at et barn reagerer på et problem, uden at kunne fortælle præcist hvad problemet er. I børneterapi hjælper jeg barnet med at konkretisere de følelser og udfordringer han/hun oplever, så vi sammen kan arbejde med det. Og derved mindske problemet. I den indledende samtale inden børne terapien, har du mulighed for at fortælle, hvad du tror, det problemet er. Så har barnet og jeg et udgangspunkt i børne terapien.

Jeg har været pædagog i over 15  år. Jeg er derfor vant til at tale med børn og unge på en tryghedsskabende og tillidsvækkende måde. Barnet kan ikke svare forkert i mit terapirum. Sammen undersøger vi, svar og muligheder. Følelser og fornemmelser. Det er vigtigt for mig, at barnet føler sig OK hele vejen. "Jeg er OK- men måske er min adfærd uhensigtsmæssig"

Jeg benytter mig af narrativ terapi, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske, og hvad der giver mening for netop jer.

Børneterapi kan f.eks. omhandle skilsmisse, flytning, skolevægring, selvskade, kærestesorger eller ensomhed.

Som udgangspunkt gælder min tavshedspligt IKKE overfor forældre til børn under 18 år- se regler her.

Som barn/ ung kan du fortælle mig alt. Jeg lytter gerne- og kan bruges som en slags buffer (du kan få lettet dit hjerte).

Efterfølgende hjælper jeg dig til at få det formuleret, så enten du eller vi i fællesskab, kan sige det til dine forældre- og der derved kan ske en ændring ifht. til de problemer I oplever.