Relationsterapi

Hvad er Relationsterapi? (familieterapi)

Relationsterapi er måske bedre kendt som familieterapi.  Det betyder, at I er flere mennesker i terapi samtidig. Det kan være familiemedlemmer (mor, far, søster, bror mm.)  (deraf navnet familieterapi). Men det kan også handle om venner, kollegaer, naboer mm. (altså andre relationer end familie). Relationsterapi giver mening, når der er opstået problemer imellem jer, altså i relationen.

Det kan f.eks. være splid i familien efter et dødsfald, uoverensstemmelser som har vokset sig store og uoverskuelige, udfordringer i familier som omhandler opdragelse eller regler for fælles samvær. Venskaber, som er udfordret pga. tillidsbrud, konflikter mm.

Kort sagt – når I er drevet så langt væk fra hinanden, at en løsning synes umulig, så kan relationsterapi være en løsning!

Hvordan fungerer relationsterapi?

For at jeg kan hjælpe jer, med at løse jeres konflikt, er det vigtigt at alle parter er indstillet på at tale (hvis ikke med hinanden, så i hvert fald med mig). Jeg kan ikke hjælpe til en løsning f.eks. imellem dig og din søster, hvis det kun er dig, som kommer til samtalerne med mig. (Jeg kan i stedet hjælpe dig til at at blive klogere på egen adfærd og refleksioner, hvilket kan smitte af på relationen til din søster- læs mere om psykoterapi).

I den første samtale hører jeg om konflikten – hvad har bragt jer herhen? Efterfølgende taler vi mere om det mønster, som foregår imellem jer. Jeg bruger her min viden om systemisk teori.

Når I kender det mønster, som udspiller sig i jeres relation, bliver det lettere at gøre noget ved det. Hvis vi ikke kan se stenen i skoen, er det svært at fjerne den.

Gennem samtale hjælper jeg jer til at forstå hinandens ståsteder. (hvorfor gør du som du gør, når jeg gør sådan her?) Når vi forstår hinanden bliver det nemmere for os, at imødekomme den andens behov og derved indgå kompromisser.

Drejer det sig om udfordringer i f.eks. familier med teenagere- er det vigtigt, at der bliver plads til at høre alles oplevelser af udfordringen. Måske synes jeres teenager dreng, det er irriterende, at I vil bestemme. I oplever som forældre at skændes mere, måske bliver I spillet ud mod hinanden? Lillesøster kan måske ikke lide, at I alle tre råber så meget i hjemmet? Her er altså flere aspekter af samme udfordring- som alle skal anerkendes og håndteres. Jeg hjælper jer med at prioritere og strukturere samtalerne, så alle synspunkter bliver hørt og sagt på en respektfuld måde.

Hvis I er flere end 2 mennesker- er mit nuværende klinik rum desværre for lille. Samtalerne vil derfor foregå hjemme hos jer. (er I 2- kan vi aftale om I kommer i min klinik eller om jeg kører ud til jer)

Er I i tvivl om hvordan (og om det overhovedet kan lykkes)? så kontakt mig endelig og spørg mere.

Pris på relationsterapi (inkl. moms)


Relationsterapi varer mellem 1,5 - 2 timer (afhængig af antal personer). Prisen er 1.000 kr. pr. time. I har mulighed for at købe et klippekort til 5 x relationsterapi og spare 10%

Klippekortet er gyldigt inden for 6 måneder efter udstedelsesdato. Ubrugte klip refunderes ikke. Klippekortet kan også bruges til parterapi.

Udtalelse fra kunde ..

- I opstarten af et parterapi forløb. - “Jeg lytter ikke engang længere efter hvad han faktisk siger. Vi har haft denne diskussion mange gange, så jeg ved, hvad han vil sige, og i stedet for at lytte bruger jeg tiden, til at forberede mit (for)svar”.

Samme kvinde udtaler efter 8. parsamtale: ”Når vi taler sådan her giver det mig ro. Og roen gør det muligt for mig at lytte til det han siger. Det forhindrer misforståelser og giver mig tryghed, for nu både hører og forstår vi hinanden!”

”Vidste du, at jeres samspil opretholder problemet? Når I ændrer jeres samspil, får I mulighed for at ændre problemet eller helt at løse det.”

Psykoterapeut Fyn | Psykoterapi Svendborg. Psykoterapeut Svendborg

Om Lise

Undervejs i mit liv, har jeg opdaget, at hver udfordring og hvert problem ikke har et bestemt facit. Det kan ofte løses på flere måder, afhængig af hvad vi som mennesker tillægger værdi.

Jeg startede LB terapi – et Liv i Balance, fordi alle mennesker er forskellige og har forskellige behov. Hvad der føles rigtigt for mig, er ikke nødvendigvis det, der føles rigtigt for dig, og omvendt.

Mit ønske er at hjælpe dig eller jer på den bedst mulige måde, som giver mening for dig/jer.

Ofte stillede spørgsmål

Min titel som psykoterapeut er ikke beskyttet, ligesom psykologens titel er.

Min uddannelse er godkendt af Reflektor (privat konsulentvirksomhed, der vurderer forskellige psykoterapeutuddannelser ud fra 12 kriterier) uden anmærkninger. Uddannelsen giver direkte optagelse i Dansk Psykoterapeutforening.

 

Det er din garanti for, at du får kvalificeret terapi, når du kommer hos mig.

Læs mere om forskellen på psykoterapeut og psykolog her

Når I kommer til samtaler hos mig, hjælper jeg jer med at forstå hinanden.

Jeg sidder ikke som en dommer, og giver en eller flere ret. I stedet sidder jeg som mægler, og hjælper jer til at forstå hinanden. 

Jeg giver jer redskaber igennem samtalerne, så I bedre kan forstå og lytte til hinandens perspektiver.

Når I kan lytte og forstå hinanden er det min erfaring, at I også kan finde nye handlingsmuligheder.

Jeg kan hjælpe jer med langt de fleste problemer! Det lyder måske for godt til at være sandt, men det er rigtigt. Jeg benytter mig ikke af en bestemt metode og følger heller ikke en manual.

Ofte er det problem/de udfordringer I kommer med, et udtryk for, at I alle ikke føler jer set og mødt, på en anerkendende måde. Måske føler nogle af jer, at andre bestemmer mere- end I selv gør?  Da alle relationer er unikke, har vi også brug for forskellige tilgange, – derfor tror jeg også at jeg kan hjælpe jer.

Jeg har bl.a. erfaringer med samtaler om voksenmobning, opdragelses-  hverdagsudfordringer i sammenbragte familier.

Jeg har tavshedspligt – dvs. at jeg ikke må videre formidle det I siger, uden jeres accept. Det gælder økonomiske problemer, utroskab mm. Jeg vægter, at der er tillid i terapien.

Hvis I fortæller mig, om andre el. jer selv som er i fare, eller om mennesker som udsættes for misbrug / omsorgssvigt har jeg pligt til at indberette det. 

Se regler her.